O Firme
Spoločnosť TARNOPAK s.r.o. z Jasla je to podnik starajúci sa o výrobu lepenkových a kovových obalov. Čo sa týka špecifikácie činnosti, vyšším cieľom podniku výroby obalov TARNOPAK je dodanie výrobkov svojim zákazníkom o najvyššej kvalite a zabezpečenie ak najmenšieho vplyvu na prostredie.

čítať ďalej

Špeciálne obaly

Do tejto skupiny obalov patria nádoby na okrúhly drôt, koše na odpadky, špeciálne skladovacie nádoby.


Na drôt

Nádoba na okrúhly drôt (v súhlase z normou DIN – EN 60264-1) je vykonaná v podobe lepenkového sudu s obručou, s pripevnenou centrický lepenkovou trubicou vo vnútri. Počas napĺňania a vyťahovania drôtu zásobník ostáva bez pohybu. Zásobník jevybavený úchytkami pre ľahšie prenášanie.

Výrobok obdržal cenu Zlatá Medaila MTP Poznaň 2001.


Na odpadky

Koše na odpadky sú vykonané na báze kovových sudov. Objemy a úprava / lakovanie/ tak ako pre kovové sudy.

V ponuke máme dva druhy košov:
1. „Voľne stojace”, sú vybavené odklápacím vekom a nášľapným mechanizmom.
2. “Parkové” bez veka, pripevnené do oceľovej rúry zakopanej v zemi.


Špecjálne

Špeciálne skladovacie nádoby sú vykonané v podobe hermetických kovových obalov a lepenkovo-kovových o o kruhovom priereze. Vo vnútri zásobníkov môže byt používaná armatúra v podobe lepenkových krúžkov o rôznych priemeroch a dĺžkach, ktoré umožňujú zadržanie obsahu zásobníka. Dodatočne do zásobníkov vykonávame prepravné skrine z vodotesnej preglejky.

NAŠA PONUKA