O Firme
Spoločnosť TARNOPAK s.r.o. z Jasla je to podnik starajúci sa o výrobu lepenkových a kovových obalov. Čo sa týka špecifikácie činnosti, vyšším cieľom podniku výroby obalov TARNOPAK je dodanie výrobkov svojim zákazníkom o najvyššej kvalite a zabezpečenie ak najmenšieho vplyvu na prostredie.

čítať ďalej

Lepenkové trubice

Lepenkové trubicemôžu slúžiť na rôzne účely napr. navíjanie fólií, navíjanie elektrických vedení, podlahových dlaždíc, textílií, ocele, neželezných kovov a pod. Môžu slúžiť ako konštrukčné prvky napr. vo výrobe hudobných nástrojov, reproduktorových skríň, nábytku a iných odvetviach priemyslu.


Rozmery

Máme zariadenie na vykonávanie trubic v nasledujúcich priemeroch [mm]:

Špirálové vinutie – 18; 20,9; 24,5; 25; 25,5; 30; 32,5; 34; 35; 39; 40; 42; 45; 50; 51,5; 54; 54,5; 55; 55,3; 54,7; 56; 58; 60; 63; 68,8; 70; 72; 76; 76,2; 80; 85; 90; 92; 97; 100; 108; 112; 119; 120; 121,5; 125; 127; 129; 131; 136; 138; 141; 145; 150; 152; 158; 160; 163; 165; 171; 180; 185; 190; 192; 195; 200; 202; 203; 215; 238; 252; 255; 260; 270; 280; 300; 305; 312; 325; 350; 359; 392; 400; 406; 420; 430,7; 450; 475; 491; 496; 498; 500; 505; 520; 584; 596; 598; 600; 610; 615; 700; 800.

Paralelné vinutie – 290; 300; 378; 392; 475; 500; 550; 600.

V prípade objednávky trubíc v priemeroch iných ak vyššie uvedené – po dohodnutí všetkých podrobnosti výroba sa môže uskutočniť v priebehu 6 týždňov od dátumu dodania objednávky.


Konštrukcia trubíc

Trubice sú urobené z vhodného /v závislosti od hrúbky steny trubice/ množstva spoločne zlepených vrstiev lepenky, špirálovo alebo paralelne vinutých. Stena v špirálovom vinutí môže maximálne mať hrúbku 15 mm pri ľubovoľnej dĺžke trubíc. Paralelne vinuté trubice môžu mať dĺžku do 1150 mm, a hrúbku steny do 50 mm.

NAŠA PONUKA