O Firme
Spoločnosť TARNOPAK s.r.o. z Jasla je to podnik starajúci sa o výrobu lepenkových a kovových obalov. Čo sa týka špecifikácie činnosti, vyšším cieľom podniku výroby obalov TARNOPAK je dodanie výrobkov svojim zákazníkom o najvyššej kvalite a zabezpečenie ak najmenšieho vplyvu na prostredie.

čítať ďalej

Cievky

Cievky sú vykonané s jadrom v podobe lepenkovéj trubice a bokmi z lepenky, drevovláknitej dosky alebo preglejky. Sú určené do navíjania elektrických vedení, termoizolačných šnúr, tesneň, reťazcov, lán a pod.

NAŠA PONUKA