O Firme
Spoločnosť TARNOPAK s.r.o. z Jasla je to podnik starajúci sa o výrobu lepenkových a kovových obalov. Čo sa týka špecifikácie činnosti, vyšším cieľom podniku výroby obalov TARNOPAK je dodanie výrobkov svojim zákazníkom o najvyššej kvalite a zabezpečenie ak najmenšieho vplyvu na prostredie.

čítať ďalej

Lepenkové obaly – menšie rozmery

Špirálovo vinuté uzáverom z lepenky, umelej hmoty, preglejki alebo z drevovláknitej dosky. S alebo bez etikety, možnosť montáže uchytiek.

Rozmery – vnútorný priemer:
Uzáver z hmoty:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 160 mm
Uzáver z lepenky : 150, 200, 250, 252, 300 mm
z etiketou výška do 295 mm.

NAŠA PONUKA